Thông báo chung Thông báo chung
Kết qủa thực hiện dự án: Xây dựng, phát triển và quảng bá Nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Mực một nắng Côn Đảo và Cá thu một nắng Côn Đảo
08:53 | 25/12/2018 Print   E-mail    

Kết qủa thực hiện dự án: Xây dựng, phát triển và quảng bá Nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Mực một nắng Côn Đảo và Cá thu một nắng Côn Đảo.

Thông tin chung về nhiệm vụ:

Dự án: Xây dựng, phát triển và quảng bá nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Mực một nắng Côn Đảo và Cá thu một nắng Côn Đảo

Kinh phí: 1.130.658.400 (Một tỷ, một trăm ba mươi triệu, sáu trăm năm mươi tám ngàn, bốn trăm đồng).

Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 20 tháng

+ Bắt đầu: Tháng 5 năm 2016

+ Kết thúc: Tháng 12 năm 2017

* Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (gia hạn):

+ Lần 1: 6 tháng (từ tháng 01/2018 - 6/2018);

+ Lần 2: 6 tháng (từ tháng 7/2018 - 12/2018).

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm – Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Bá Thanh và đồng chủ nhiệm PGS. TS – Lê Thị Nam Giang.

Thời gian, địa điểm dự kiến tố chức đánh giá, nghiệm thu:

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 27/12/2018 (Thứ Năm)

Địa điểm: phòng họp, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR - VT.

Mục tiêu chung: Nghiên cứu lý luận và các quy định của pháp luật, các điều kiện thực tiễn tại Côn Đảo nhằm xây dựng, quản lý và phát triển thành công nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm “Mực một nắng Côn Đảo” và “Cá thu một nắng Côn Đảo” của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, góp phần thực hiện Đề án“Xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu đối với các sản phẩm, hàng hóa đặc sản của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2014 – 2020” theo Quyết định 2025/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sử dụng hệ thống quyền sở hữu trí tuệ như một công cụ đắc lực phục vụ cho việc phát triển của các sản phẩm là đặc sản địa phương nói riêng, phát triển kinh tế, xã hội nói chung. Xây dựng sản phẩm “Mực một nắng Côn Đảo” và “Cá thu một nắng Côn Đảo” thành sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Xem chi tiết tại đây!

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn