Thông báo chung Thông báo chung
Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án Khu phúc hợp Thương mại - Dịch vụ, văn phòng và căn hộ tại số 33A đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu
02:19 | 08/01/2019 Print   E-mail    

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo về về kết qủa kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyền nhượng quyền sử dụng đất, công trình đã xây dựng thuộc dự án Khu phúc hợp Thương mại - Dịch vụ, văn phòng và căn hộ tại số 33A đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu do Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí làm chủ đầu tư.

Theo đó, Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí đang sử dụng đất hợp pháp được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 066934 cấp ngày 03/4/2018 với diện tích 4.825,1 m2 đất ở tại đô thị, thời hạn sừ dụng: đến ngày 08/6/2050, nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuộc thửa đất số 11, tờ bản đồ số 70 tại phường 9, thành phố Vũng Tàu.

Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khi đã đầu tư xây dựng hoàn thiện hạng mục công trình (gồm 02 tầng hầm và 06 tầng thương mại, dịch vụ) thuộc công trình Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ, văn phòng và căn hộ tại số 33A đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu được Cục Giám đinh Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chấp thuận kết qủa nghiệm thu của Chủ đầu tư vào sử dụng theo quy định cùa pháp luật tại Thông báo số 200/GĐ- GĐ1 ngày 21/11/2018.

Kết luận:

Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí dã đầu tư xây dựng hoàn thiện 06 tầng thương mai, dịch vụ thuộc công trình Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ, văn phòng và căn hộ tại số 33A đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu theo thiết kế được duyệt. Như vậy, Công ty đủ điều kiện chuyển nhượng 06 tầng thương mại, dịch vụ thuộc công trình Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ, văn phòng và căn hộ theo quy định và được thực hiện các quyền của người sứ dụng đất khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 188 Luật Đất dai năm 2013.

Sờ Tài nguyên và Môi trường thông báo như trên để Công ty cồ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được biết và liên hệ với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND tinh (chuyển nhượng cho tổ chức); bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện (chuyển nhượng cho hộ gia đình cá nhân) để được hướng dẫn nộp hồ sơ chuyển nhượng theo quy định./.

Nguồn: Thông báo 16/TB-STNMT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn