Thông báo chung Thông báo chung
Sở KH&CN: Thông tin kết quả thực hiện đề tài Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất phương án cụ thể nhằm phát triển hệ thống cây xanh tại các đô thị trên địa bàn tỉnh.
09:37 | 11/01/2019 Print   E-mail    

Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất phương án cụ thể nhằm phát triền hệ thống cây xanh tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

+ Bắt đầu: Tháng 06 năm 2015

+ Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: Tháng 01 năm 2019.

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Môi trường và Tài nguyên - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Chế Đình Lý

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

Thời gian: 8h30 ngày 18/01/2019

Địa điểm: phòng họp, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR - VT.

Mục tiêu, nội dung của đề tài: Điều tra toàn diện hiện trạng hệ thống cậy xanh, từ đó nghiên cứu đưa ra giải pháp hoàn thiện và kế hoạch phát triển hệ thống cây xanh phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng tại các đô thị của tỉnh, đáp ứng yêu cầu xanh, bền, đẹp và an toàn, và mật độ cây xanh theo đúng quy định của Bộ Xây dựng.

Xem chi tiết nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tại đây!

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn