Thông báo chung Thông báo chung
Sở TN&MT: Thông báo tiếp nhận hồ sơ hoạt động khoáng sản
09:45 | 18/01/2019 Print   E-mail    

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản tại mỏ đá xây dựng 23A, phường Long Hương và và phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu của Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam. Khu vực này có diện tích 34 hec-ta, nằm trong khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 3764/QĐ-UBND ngày 28/12/2018.

Nay Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thăm dò khoáng sản tại khu vực nêu trên nộp hồ sơ đề nghị cấp phép về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiến hành lựa chọn theo quy định. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 15/02/2019, thành phần hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 49 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

Thông tin chi tiết liên hệ Phòng Tài nguyên Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Ria, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số điện thoai: 02543.531467./.

Nguồn: Công văn 398/STNMT-KS

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn