Thông báo chung Thông báo chung
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
09:40 | 23/01/2019 Print   E-mail    

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh

Theo Quyết định, có 19 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (thủ tục số 01, số 02, số 03, số 04, số 05, số 06, số 08, số 10, số 11, số 12, số 13, số 14, số 15, số 16, số 18, số 19, số 20, số 21, số 22 đã được công bố tại Quyết định số 2772/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, gồm:

Số TT

Tên thủ tục hành chính

1

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

2

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

3

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

4

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

5

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

6

Thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

7

Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

8

Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

9

Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

10

Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

11

Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiu học

12

Thủ tục giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

13

Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng

14

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

15

Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

16

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

17

Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

18

Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

19

Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Nội dung chi tiết của thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 4632/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2018 của  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính được hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nguồn: Quyết định 131/QĐ-UBND

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn