Thông báo chung Thông báo chung
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
09:50 | 23/01/2019 Print   E-mail    

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh

Theo Quyết định, có 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (thủ tục số 01, 02, 03 và số 04 đã được công bố tại Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Số TT

Tên thủ tục hành chính

1

Thủ tục Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

2

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

3

Thủ tục Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

4

Thủ tục Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 

Nội dung chi tiết của thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết số 4632/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2018 của  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính được hủy bõ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem chi tiết tại đây!

Nguồn: Quyết định 132/QĐ-UBND

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn