Thông báo chung Thông báo chung
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
09:36 | 24/01/2019 Print   E-mail    

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Theo Quyết định, có 36 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (các thủ tục sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ đã được công bố tại Quyết định số 2770/QĐ-UBND ngày 04/10/ 2018 của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; Quy chế thi, tuyển sinh; hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Nội dung chi tiết của thủ tục hành chính được ban hành kèm theo các Quyết định: Quyết định số 4632/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2018 của  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính được hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 4863/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 11 năm 2018 của  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế  thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem chi tiết tại đây!

Nguồn: Quyết định 130/QĐ-UBND

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn