Thông báo chung Thông báo chung
Công bố thông tin hàng năm liên quan đến trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
09:49 | 22/02/2019 Print   E-mail    

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Thông báo công bố một số thông tin về dự toán và quyết toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt với nội dung cụ thể như sau:

1. Dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh năm 2019:

- Tổng thu ngân sách cấp tỉnh: 16.006.363 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 16.006.363 triệu đồng. Trong đó,

+ Chi đầu tư phát triển: 6.818.086 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên:     5.051.487 triệu đồng.

2. Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017:

- Tổng thu ngân sách cấp tỉnh: 15.964.465 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 14.533.787 triệu đồng. Trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 4.532.083 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên    : 3.069.791 triệu đồng.

+ Chi trả nợ gốc, lãi huy động: 290.632 triệu đồng.

Trên đây là một số nội dung công bố thông tin hàng năm liên quan đến trái phiếu chính quyền địa phương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo hướng dẫn của Bộ Bà Tài chính./.

Nguồn: Thông báo 84/TB-UBND

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn