Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng
Thông báo danh sách công chức đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự thi và thời gian ôn thi kỳ thi nâng ngạch từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018.
02:33 | 12/03/2019 Print   E-mail    

Ngày 08/3/2019, Hội đồng thi nâng ngạch ban hành Thông báo số 11/TB-HĐNN về việc Thông báo danh sách công chức đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự thi và thời gian ôn thi kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên, cán sự lên ngạch chuyên viên tỉnh BR-VT năm 2018.

Chi tiết Thông báo số 11/TB-HĐNN

Đề cương ôn thi

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn