Thông báo chung Thông báo chung
Thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 03 năm Kỷ Hợi), ngày chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2019
10:07 | 09/04/2019 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 03 năm Kỷ Hợi), ngày chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2019, cụ thể như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, Đoàn thể, Doanh nghiệp và các cơ sở kinh tế... đang thực hiện làm việc 40 giờ/tuần, được nghỉ:

Lễ Giỗ Tô Hùng Vương (Tức ngày Mùng 10 tháng ba, năm Kỷ Hợi): ngày Chủ Nhật (14/4/2019). Do ngày 14/4/2019 là ngày nghỉ hàng tuần, vì vậy được nghỉ bù 01 ngày vào ngày Thứ Hai (15/4/2019).

Ngày Chiến thẳng 30/4 và Quốc tế Lao dộng 01/5: nghỉ 05 ngày liên tục, từ ngày 27/4/2019 đến hết ngày 01/5/2019 (trong dó ngày 30/4/2019 và ngày 01/5/2019 là ngày nghỉ Lễ), đi làm bù vào Thứ Bảy (ngày 4/5/2019).

Người lao dộng không thuộc diện làm việc 40 giờ/tuần không thực hiện theo quy định này.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong ngày nghỉ nêu trên. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc nghỉ lễ, treo cờ Tổ quổc và bố trí người trực cơ quan, trực chuyên môn, trực cấp cứu, cứu hộ, phòng tránh cháy nổ và tổng vệ sinh làm sạch, đẹp khu phố, đường phố, khu vui chơi công cộng.

Nguồn: Thông báo 197/TB-UBND

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn