Thông báo chung Thông báo chung
Thông báo đấu giá: Quyền sử dụng 18.165,8m2 đất (thuê đất trả tiền một lần) tại phường 10, thành phố Vũng Tàu.
08:57 | 11/04/2019 Print   E-mail    

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Quyền sử dụng 18.165,8m2 đất (thuê đất trả tiền một lần) tại phường 10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

Thông tin về khu đất
- Vị trí, ranh giới khu đất đấu giá được xác định theo đường D5; Đường loại 3 – Vị trí 1: 4.295m2; Vị trí 2: 4.607m2; Vị trí 3: 4.921m2; Vị trí 4: 4.342,8m2.
- Hiện trạng và hạ tầng kỹ thuật gắn với khu đất đấu giá
+ Hiện trạng: Đất trống, không phải bồi thường giải phóng mặt bằng.
+ Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất được xác định theo đường D5, phường 10, thành phố Vũng Tàu.
- Mục đích sử dụng đất: Khu đất thuộc quy hoạch đất ở đô thị
- Thông tin xây dựng: Thực hiện theo văn bản số 1732/QLĐT-QHKT ngày 15/8/2018 của Phòng Quản lý đô thị thành phố Vũng Tàu, diện tích 18.165,8m2 đất nằm trong tổng thể quy hoạch 1/500 khu nhà ở, khách sạn phía đông đường 3/2 phường 10, thành phố Vũng Tàu, quy hoạch chung cư cao tầng kết hợp công trình công cộng, cây xanh và đường giao thông nội bộ. Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải xây dựng theo dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, phải xin cấp phép xây dựng theo quy định trước khi tiến hành xây dựng công trình trên đất.
- Thông tin về dự án
+ Mục tiêu, quy mô dự án: Xây dựng chung cư cao tầng.
+ Tiến độ thực hiện dự án: 01 năm kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.
- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua việc đấu giá quyền sử dụng đất.
- Thời hạn sử dụng đất
+ Hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá thì thời hạn sử dụng đất là lâu dài.
+ Tổ chức kinh tế trúng đấu giá thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn của dự án đầu tư  được cấp có thẩm quyền phê duyệt không quá 50 năm; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.
Thời hạn sử dụng đất của tổ chức kinh tế được tính từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

Thông tin về việc đấu giá
- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 255.202.220.000 đồng(Bằng chữ: Hai trăm năm mươi lăm tỷ, hai trăm lẻ hai triệu, hai trăm hai mươi ngàn đồng).
- Tiền đặt trước: 51.000.000.000 đồng(Năm mươi mốt tỷ đồng).
- Tiền mua hồ sơ: 3.000.000 đồng/hồ sơ (Ba triệu đồng/một hồ sơ).
- Tài sản do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh BR-VT chuyển giao để Trung tâm tổ chức đấu giá.
- Tham khảo hồ sơ, đăng ký và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 08/4/2019 đến 16 giờ, ngày 25/4/2019(Hạn chót nộp hồ sơ).
- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 25/4/2019.
- Thời gian thẩm định hồ sơ tham gia đấu giá: 09 giờ, ngày 29/4/2019.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 02/5, 03/5 đến 16 giờ, ngày 06/5/2019.
- Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ, ngày 07/5/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR-VT.
- Phương thức và  hình thức đấu giá: Trả giá lên; Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá(không hạn chế số vòng).
- Bước giá áp dụng cho mỗi lần (vòng) trả giá: 8.000.000.000đồng (Tám tỷ đồng), được áp dụng từ lần(vòng)trả giá thứ 02(hai)trở đi.
- Đăng ký tham gia đấu giá: Đối với cá nhân photo CMND/CCCD, hộ khẩu; đối với tổ chức photo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CMND/CCCD của người đại diện hoặc giấy ủy quyền(nếu không phải là người đại diện).
Ngoài những giấy tờ trên thì tổ chức, cá nhân phải có giấy tờ chứng minh năng lực tài chính và khả năng huy động vốn của tổ chức, cá nhân để thực hiện các cam kết, nghĩa vụ tài chính và triển khai sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định trong phương án của UBND tỉnh BR-VT.

Để biết chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR – VT, số 83 Đồ Chiểu, Phường 3, TP.Vũng Tàu – ĐT: 0254.3851524 hoặc Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh BR-VT, số 123 Bạch Đằng, P. Phước Trung, TP. Bà Rịa, ĐT: 0254.3711272 ./.

(Nguồn: sotnmt.baria-vungtau.gov.vn)

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn