Thông báo chung Thông báo chung
Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án Long Toàn 2
09:45 | 26/04/2019 Print   E-mail    

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án Long Toàn 2 do Công ty cổ phần Barimex làm chủ đầu tư.

Theo đó, Công ty sử dụng đất theo 11 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtt, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (cỏ bản thống kê danh sách kèm theo).

STT

Giấy chứng nhận QSDĐ số

Diện

tích

(m2)

Loại đất

Thửa đất số

Tờ bản đồ số

Ngày cấp

1

BK 622167

87,5

Đất ở tại đô thị

411

12

31/10/2012

2

BK 622166

87.5

Đẩt ở tại đô thị

412

12

31/10/2012

3

BK 622171

87,5

Đất ở tại đô thi

407

12

31/10/2012

4

BK 622170

87,5

Đất ở tại đô thị

408

12

31/10/2012

5

BL 907817

181,8

Đất ở tại đô thị

613

12

31/10/2012

6

BK 622174

87,5

Đất ở tại đô thị

395

12

31/10/2012

7

BK 622234

170,0

Đất ở tại đô thị

751

11

31/10/2012

8

AH 577745

97,0

Đất ở tại đô thị

707

12

25/7/2007

9

AH 577746

97,0

Đất ở tại đô thị

706

12

25/7/2007

10

BK 622140

166,2

Đất ở tại đô thị

451

12

31/10/2012

11

BL 907815

90

Đất ở tại đô thị

626

12

31/10/2012

Kết luận:

Hồ sơ đủ điều kiện để chuyền nhượng theo quy định và Công ty cổ phần Barimex được thực hiện các quyền của người sử dụng đất khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013.

Riêng đối với 02 Giấy chứng nhận số: AH 577746 và AH 577745 trước khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng Công ty phải thực hiện thủ tục chỉnh lý tên “Công ty Cổ phần Nước khoáng Nước giải khát Barimex” thành “Công ty cổ phần Barimex” trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như trên để Công ty cổ phần Barimex biết và liên hệ với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng đăng ký Đất đai tỉnh (đối với trường hợp chuyển nhượng cho tổ chức); liên hệ chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai thành phố Bà Rịa (chuyển nhượng cho hộ gia đình, cá nhân) để được hướng dẫn nộp hồ sơ chuyển nhượng theo quy định./.

Nguồn: Thông báo 251/TB-STNMT

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn