Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng
Thông báo kết quả điểm thi nâng ngạch từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
03:32 | 06/05/2019 Print   E-mail    

Ngày 04/5/2019, Hội đồng thi nâng ngạch ban hành Thông báo số 24/TB-HĐNN về Thông báo kết quả điểm thi nâng ngạch từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 2018.

Chi tiết Thông báo số 24/TB-HĐNN xem tại đây

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT