THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa công bố danh mục thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 năm 2018 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Đọc tiếp »

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông báo công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 năm 2018-2019 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ...

Đọc tiếp »

Thực hiện Văn bản số 8678/UBND-SNV ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ...

Đọc tiếp »

Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2019 lĩnh vực khoa...

Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án Lan Anh 4 do...

Đọc tiếp »
Tin bài khác