THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1163/QĐ-UBND về việc công bố Đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Theo đó, công bố Đường mực nước triều...

Đọc tiếp »

Ngày 14/5/2019, Hội đồng tuyển dụng Ban hành Thông báo số 26/TB-HĐTD về việc Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu năm 2018. Theo đó, thời gian...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1141/QĐ-UBND về công bố chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2019 tỉnh Bà Rịa...

Đọc tiếp »

Ngày 04/5/2019, Hội đồng thi nâng ngạch ban hành Thông báo số 24/TB-HĐNN về Thông báo kết quả điểm thi nâng ngạch từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 2018. Chi...

Đọc tiếp »

Ngày 02/5/2019, Hội đồng tuyển dụng ban hành Thông báo số 23/TB-HĐTD về Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh BRVT năm 2018. 1. Thời gian thi: Kỳ thi tổ chức...

Đọc tiếp »
Tin bài khác