THÔNG BÁO CHUNG THÔNG BÁO CHUNG

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành thông báo việc nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc nhân ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018), cụ thể như sau: - Cán bộ, công...

Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình, hạ tầng kỹ thuật và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở thuộc dự án Chung cư 20...

Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu   Theo...

Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo số 221/TB-STNMT về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án...

Đọc tiếp »
Tin bài khác