THÔNG BÁO CHUNG THÔNG BÁO CHUNG

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh ...

Đọc tiếp »

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh ...

Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản tại mỏ đá xây dựng 23A, phường Long Hương và và phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa -...

Đọc tiếp »

Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất phương án cụ thể nhằm phát triền hệ thống cây xanh tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: + Bắt đầu:...

Đọc tiếp »

Sở Văn hóa và Thể thao vừa ban hành Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung (lần 2) Thể lệ Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (Slogan) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đọc tiếp »
Tin bài khác