THÔNG BÁO CHUNG THÔNG BÁO CHUNG

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1163/QĐ-UBND về việc công bố Đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Theo đó, công bố Đường mực nước triều...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1141/QĐ-UBND về công bố chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2019 tỉnh Bà Rịa...

Đọc tiếp »

  THÔNG BÁO về việc treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang Đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh Thực hiện Công điện số 1632/CĐ-BVHTTDL ngày...

Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án Long Toàn 2 do...

Đọc tiếp »

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục Sửa đổi, bổ sung 63  thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Thành lập - hoạt động của doanh nghiệp và đấu thầu thuộc thẩm...

Đọc tiếp »
Tin bài khác