THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Ngày 19 tháng 12 năm 2017, Hội đồng xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công báo- Tin học ban hành thông báo số 02/TB-TTCBTH về việc Thông báo kết quả xét hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm...

Đọc tiếp »

Ngày 21 tháng 12 năm 2017, Hội đồng xét tuyển viên chức, Trung tâm Công báo- Tin học ban hành thông báo số 03/TB-TTCBTH về việc Thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức...

Đọc tiếp »

Ngày 28 tháng 12 năm 2017, UBND huyện Côn Đảo ban hành thông báo số 412/TB-UBND về việc Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2018. + Nhu cầu tuyển dụng : 08 chỉ tiêu, gồm: - Đài Truyền...

Đọc tiếp »

Ngày 20 tháng 11 năm 2017 Hội đồng xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông ban hành thông báo số 43/TB-TTCNTT&TT về việc Thông báo triệu tập thí sinh có hồ sơ dự...

Đọc tiếp »

Ngày 10/11/2017, Trung tâm Công báo- Tin học ban hành Thông báo số 01/TB.TTCBTH về việc Thông báo kế hoạch xét tuyển viên chức Trung tâm Công báo – Tin học tỉnh năm 2017. Theo đó, nhu cầu...

Đọc tiếp »
Tin bài khác