THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Ngày 31/10/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Thông báo số 184/TB-SNN về việc Thông báo thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và chức danh...

Đọc tiếp »

Ngày 15/8/2018, UBND huyện Côn Đảo ban hành Thông báo số 278/TB-UBND về việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục huyện Côn Đảo năm học 2018-2019. Theo đó, nhu cầu tuyển dụng là: 06 chỉ...

Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức tại kỳ thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2017.

Đọc tiếp »

Ngày 19 tháng 12 năm 2017, Hội đồng xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công báo- Tin học ban hành thông báo số 02/TB-TTCBTH về việc Thông báo kết quả xét hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm...

Đọc tiếp »

Ngày 21 tháng 12 năm 2017, Hội đồng xét tuyển viên chức, Trung tâm Công báo- Tin học ban hành thông báo số 03/TB-TTCBTH về việc Thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức...

Đọc tiếp »
Tin bài khác