THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Ngày 12/3/2019, Hội đồng thi nâng ngạch ban hành Thông báo số 12/TB-HĐNN về việc Thông báo thời gian và địa điểm ôn thi nâng ngạch từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên tỉnh Bà Rịa - Vũng...

Đọc tiếp »

Ngày 08/3/2019, Hội đồng thi nâng ngạch ban hành Thông báo số 11/TB-HĐNN về việc Thông báo danh sách công chức đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự thi và thời gian ôn thi kỳ thi nâng ngạch từ ngạch...

Đọc tiếp »

Ngày 27/02/2019, UBND huyện Côn Đảo ban hành Thông báo số 46/TB-UBND về việc Thông báo tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục huyện Côn Đảo năm học 2018 - 2019. (lần 2) Theo đó, nhu cầu...

Đọc tiếp »

Ngày 09/01/2019 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018. ...

Đọc tiếp »

Ngày 19/11/2018, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 375/TB-SNV về việc Thông báo kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2018. Theo đó, nhu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng trong...

Đọc tiếp »
Tin bài khác