THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Sở Nội vụ vừa ban hành Quyết định Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Long Điền năm 2017.

Đọc tiếp »

Ngày 10/7/2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 228/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND H.Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2017...

Đọc tiếp »

Ngày 05/7/2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 218/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng Viên chức sự nghiệp thuộc Sở Văn hoá và Thể thao năm 2017. Theo đó, nhu cầu tuyển dụng 01...

Đọc tiếp »

Ngày 27/6/2017, sở Nội vụ ban hành Quyết định 199/QĐ-SNV về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án giao thông khu vực Cảng Cái Mép - Thị Vải tỉnh BVRT. Theo đó,...

Đọc tiếp »

Ngày 29/6, Hội đồng xét tuyển viên chức TT ứng dụng tiến bộ KH&CN và TT Thông tin và Thống kế KH&CN thông báo tuyển dụng 02 vị trí việc làm

Đọc tiếp »
Tin bài khác