THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Web Content Image

Sở Nội vụ vừa ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp Y tế thuộc Sở Y tế.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sở Nội vụ vừa ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Kết quả: Ngạch cán sự và tương đương có 02 thí sinh trung tuyển; ngạch chuyên viên và tương đương có 73 thí sinh trúng tuyển.

Đọc tiếp »

Ngày 19/4 Quỹ bảo vệ và phát triển Rừng ban hành Thông báo số 16/QBVPTR về kết quả điểm tuyển dụng viên chức.

Đọc tiếp »

Nội dung phỏng vấn viên chức vào Bệnh viện y học Cổ Truyền

Đọc tiếp »
Tin bài khác