THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Ngày 09/01/2019 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018. ...

Đọc tiếp »

Ngày 19/11/2018, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 375/TB-SNV về việc Thông báo kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2018. Theo đó, nhu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng trong...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo về việc tiếp nhận hồ sơ dự thi tuyển công chức hành chính tỉnh BR-VT năm 2018. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các ứng viên tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học...

Đọc tiếp »

Ngày 15/8/2018, UBND huyện Côn Đảo ban hành Thông báo số 278/TB-UBND về việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục huyện Côn Đảo năm học 2018-2019. Theo đó, nhu cầu tuyển dụng là: 06 chỉ...

Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức tại kỳ thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2017.

Đọc tiếp »
Tin bài khác