THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Ngày 14/9/2017, UBND huyện Côn Đảo ban hành Thông báo số 197/TB-UBND về việc Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017.

Đọc tiếp »

Ngày 31/8/2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 315/QĐ-SNV phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp Giáo dục-đào tạo UBND H.Châu Đức năm học 2017-2018.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Thời gian và địa điểm phát hành, nhận hồ sơ: Từ ngày 28/8/2017 đến hết ngày 22/9/2017 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ), tại phòng Nội vụ thành phố Bà Rịa (số 137, đường 27/4, phường Phước...

Đọc tiếp »

Ngày 21/8/2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 294/QĐ-SNV phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục-đào tạo UBND TP. Bà Rịa năm học 2016-2017

Đọc tiếp »

Ngày 16/8/2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 289/QĐ-SNV phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục-đào tạo UBND H.Xuyên Mộc năm 2016-2017.

Đọc tiếp »
Tin bài khác