THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Ngày 10/11/2017, Trung tâm Công báo- Tin học ban hành Thông báo số 01/TB.TTCBTH về việc Thông báo kế hoạch xét tuyển viên chức Trung tâm Công báo – Tin học tỉnh năm 2017. Theo đó, nhu cầu...

Đọc tiếp »

Ngày 16/10/2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 374/QĐ-SNV phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công thương năm 2017.   Theo...

Đọc tiếp »

Ngày 16/10/2017, UBND huyện Xuyên Mộc ban hành Thông báo số 603/TB-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017.  Theo đó,  nhu cầu tuyển dụng: 32 chỉ...

Đọc tiếp »

Ngày 11/10/2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 362/QĐ-SNV phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao thuộc Sở VHTT năm 2017. Theo đó, nhu cầu tuyển...

Đọc tiếp »

Ngày 11.10.2017 Sở Nội vụ ban hành Quyết định 366/QĐ-SNV phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng Viên chức Bệnh viện phổi Phạm Hữu Chí thuộc Sở Y tế 2017. Theo đó,  nhu cầu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu, cụ...

Đọc tiếp »
Tin bài khác