THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm học 2016-2017.

Đọc tiếp »

Ngày 20/02/2017, Sở Giáo dục và Đạo tạo ban hành Thông báo số 203/TB-SGDĐT Kế hoạch ôn tập, lịch thi kỳ thi tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2016-2017.

Đọc tiếp »

Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa thông báo tuyển dụng 02 viên chức chuyên ngành Lâm nghiệp chế biến lâm sản và Tài chính kế toán, trình độ Đại học trở lên.

Đọc tiếp »

Ngày 27/12, Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Quyết định 491/QĐ-SNV Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2016-2017.

Đọc tiếp »

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức: Xem tại đây!   2. Nội dung ôn tập: a. Về kiến thức chung: - Luật Viên chức số 58/2010/QH12, ngày 15 tháng 11 năm...

Đọc tiếp »
Tin bài khác