THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Sở Xây dựng vừa ban hành Thông báo công bố công khai thông tin dự án Nhà ở xã hội Phước Điền tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đọc tiếp »

Sở Xây dựng vừa ban hành Thông báo công bố thông tin dự án Nhà ở xã hội thuộc Khu tái định cư 10 ha, Phường 10, thành phố Vũng Tàu

Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo số 148/TB-STNMT về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự...

Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo số 139/TB-STNMT về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án...

Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo số 136/TB-STNMT về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án...

Đọc tiếp »
Tin bài khác