THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của BQL các KCN tỉnh BR-VT.

Đọc tiếp »

Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ Sáu – Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đọc tiếp »

Ngày 10/11/2017, Trung tâm Công báo- Tin học ban hành Thông báo số 01/TB.TTCBTH về việc Thông báo kế hoạch xét tuyển viên chức Trung tâm Công báo – Tin học tỉnh năm 2017. Theo đó, nhu cầu...

Đọc tiếp »

Ngày 09-11, Sở Khoa học Công nghệ ban hành Công văn 881/SKHCN-QLKH thông tin về kết quả thực hiện dự án SXTN Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến.

Đọc tiếp »

Nhằm đảm bảo an toàn cho công trình hồ chứa nước Sông Ray, tài sản, tính mạng của nhân dân trong vùng hạ lưu công trình; Trung tâm, Quản lý khai thác công trình thủy lợi dự kiến xả lũ công trình...

Đọc tiếp »
Tin bài khác