THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng

Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa –...

Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo số 204/TB-STNMT về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án...

Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo số 202/TB-STNMT về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự...

Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo số 191/TB-STNMT về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án...

Đọc tiếp »
Tin bài khác