THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Sở Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn quy định việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa nước trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 20/2017/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh.

Đọc tiếp »

Ngày 14/9/2017, UBND huyện Côn Đảo ban hành Thông báo số 197/TB-UBND về việc Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017.

Đọc tiếp »

Nhằm thu hút và tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức, người lao động và đông đảo học sinh, sinh viên được tham gia và nộp bài dự thi. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Thông...

Đọc tiếp »

Sở Tài Nguyên và Môi Trường vừa ban hành Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án...

Đọc tiếp »

Nhằm đảm bảo an toàn cho công trình hồ chứa nước Sông Ray, tài sản, tính mạng của nhân dân trong vùng hạ lưu công trình;

Đọc tiếp »
Tin bài khác