THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với đề tài nghiên cứu năm 2018 của tỉnh BR-VT (Lần 2) đối với đề tài ...

Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án Khu dân cư Bến...

Đọc tiếp »

Ngày 31/10/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Thông báo số 184/TB-SNN về việc Thông báo thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và chức danh...

Đọc tiếp »

Sở Y tế vừa ban hành Thông báo công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ,4 của Sở Y tế Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2018 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo đó, Thủ...

Đọc tiếp »

Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông báo công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2018 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến...

Đọc tiếp »
Tin bài khác