THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định TTHC mới ban hành trong lĩnh vực giảm nghèo, lĩnh vực trẻ em thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh BRVT

Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định TTHC mới ban hành trong lĩnh vực giảm nghèo, lĩnh vực trẻ em thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh BRVT.

Đọc tiếp »

Ngày 19 tháng 12 năm 2017, Hội đồng xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công báo- Tin học ban hành thông báo số 02/TB-TTCBTH về việc Thông báo kết quả xét hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm...

Đọc tiếp »

Ngày 21 tháng 12 năm 2017, Hội đồng xét tuyển viên chức, Trung tâm Công báo- Tin học ban hành thông báo số 03/TB-TTCBTH về việc Thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức...

Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo số 02/TB-STNMT về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở...

Đọc tiếp »
Tin bài khác