THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành thông báo đến tất cả các cơ quan, công sở, nơi công cộng trên địa bàn tỉnh thực hiện việc treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong 02 ngày Lễ Quốc...

Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo số về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án Lan Anh 2...

Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo số về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án Lan Anh...

Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực  Hóa chất thuộc thẩm quyền  giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Theo đó,...

Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công...

Đọc tiếp »
Tin bài khác