THÔNG BÁO THÔNG BÁO
Web Content Image

Sở Nội vụ vừa ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp Y tế thuộc Sở Y tế.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần 1 năm 2017

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sở Nội vụ vừa ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sở Xây dựng dự thảo quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục giải quyết bán phần diện tích nhà sử dụng chung và chuyển quyền sử dụng đất đối với diện tích đất liền kề với nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước...

Đọc tiếp »

Sở Tài chính vừa ban hành Thông báo số 83/TB-STC Về đăng ký mã số đơn vị có quan hệ ngân sách trực tuyến mức độ 4.

Đọc tiếp »
Tin bài khác