THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1087/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính (viết tắt là TTHC) mới ban hành Lĩnh vực Thương mại quốc tế; Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc...

Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và Người có công thuộc...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Các tác giả tham gia cuộc thi chỉ sáng tác khẩu hiệu (slogan), không sáng tác khẩu hiệu kèm theo logo mới cho tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Đọc tiếp »

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo Danh mục bổ sung nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu, dự án thí điểm ứng dụng năm 2018 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để các tổ chức và cá nhân...

Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân...

Đọc tiếp »
Tin bài khác