THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Thông báo về việc treo cờ rủ để tang theo nghi thức Quốc tang Đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ.

Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính các lĩnh vực: Bảo vệ thực vật, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trồng trọt,...

Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển...

Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo số 36/TB-STNMT về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở...

Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo số 31/TB-STNMT về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở...

Đọc tiếp »
Tin bài khác