THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm học 2016-2017.

Đọc tiếp »

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện triển khai gói thầu “Mua sắm trang phục thanh tra năm 2017 tại Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.

Đọc tiếp »

Ngày 20/02/2017, Sở Giáo dục và Đạo tạo ban hành Thông báo số 203/TB-SGDĐT Kế hoạch ôn tập, lịch thi kỳ thi tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2016-2017.

Đọc tiếp »

Ngày 15/02/2017, Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 27/TB-SXD về việc gia hạn thời gian nhận đăng ký dự thi Quốc tế Ý tưởng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Tây – Nam thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa –...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Ngày 16/02/2017 Sở Y tế ban hàn Thông báo số 25/TB-SYT V/v tiếp nhận thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

Đọc tiếp »
Tin bài khác