THÔNG BÁO THÔNG BÁO

ở Xây dựng dự thảo Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh Ban hành quy định việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê trên địa bàn tỉnh Bà Rịa...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sở Xây dựng dự thảo Quy định các khu vực và dự án có ý nghĩa quan trọng trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đọc tiếp »

Ngày 13/4/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc Công bố 03 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành, Lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sở Tài chính dự thảo (lần 2) Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán và tiêu hủy tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo vừa ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2016-2017.

Đọc tiếp »
Tin bài khác