THÔNG BÁO THÔNG BÁO
Web Content Image

Ngày 22/3/2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo 98/TB-UBND Về kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2016.

Đọc tiếp »

Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng thông báo thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh BR-VT, cụ thể như sau:

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu thông báo tuyển dụng công chức phường, xã thuộc thành phố Vũng Tàu năm 2017, cụ thể như sau:

Đọc tiếp »

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh dự thảo Quy định về quản lý, vận hành, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà...

Đọc tiếp »

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh dự thảo quy định mức chi đảm bảo hoạt động cho cổng thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đọc tiếp »
Tin bài khác