Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  18341736
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
07:57 | 15/02/2017 Print   E-mail    

9 giờ 30 ngày 14/02, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo giảm nghèo của tỉnh. Tham dự họp có các thành viên trong Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

 

Tại cuộc họp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo các nội dung: báo cáo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo giai đoạn 2016-2020; kế hoạch triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; đề xuất phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu .

Báo cáo về công tác điều tra, rà soát hộ nghèo tại địa phương hiện nay cho thấy, tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo có 21.407 hộ, chiếm tỷ lệ 8,2% so với tổng số hộ dân, trong đó: hộ nghèo chuẩn quốc gia là 4986 hộ chiếm tỷ lệ 1,91%, hộ cận nghèo chuẩn quốc gia là 5.026 hộ chiếm tỷ lệ 1,92%, hộ nghèo chuẩn tỉnh là 4.738 hộ chiếm 1,81%, hộ cần nghèo chuẩn tỉnh là 6.657 hộ chiếm tỷ lệ 2,55%. Để đảm bảo an sinh xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững thì các hoạt động liên quan đến người nghèo đã được tăng cường, đẩy mạnh như: nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác giảm nghèo; tiếp trục triển khai các chính sách giảm nghèo; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, ưu tiên cho người nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số,… Công tác điều tra, rà soát hộ nghèo được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện, ưu tiên bố trí nguồn lực. Các cấp, ngành đã kịp thời xây dựng kế hoạch điều tra hộ nghèo; thành lập Ban chỉ đạo điều tra, phân công nhiệm vụ và địa bàn phụ trách cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội rà soát, điều chỉnh phân công nhiệm vụ của các thành viên trong Ban chỉ đạo để tránh chồng chéo về hoạt động của các thành viên; rà soát một cách đầy đủ, chi tiết về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo; công tác điều tra hộ nghèo phải thường xuyên, liên tục, có kế hoạch giám sát, kiểm tra nhằm giải quyết các chính sách liên quan đến hộ nghèo được thỏa đáng.  Phó Chủ tịch cũng đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnhhttps://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif tạo mọi điều kiện về thủ tục vay vốn để các hộ nghèo đều có cơ hội vay vốn.

Nguồn: ubnd.baria-vungtau.gov.vn