Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  25895843
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
02:27 | 09/01/2019 Print   E-mail    

Sáng nay (09/01), tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng (TĐKT) năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương; ông Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Lê Vĩnh Tân - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương; bà Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có ông Nguyễn Thanh Tịnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, trong năm 2018, với quan điểm xuyên suốt, nhất quán trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ là tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng hệ thống hành chính liêm chính, hành động, phục vụ; tình hình kinh tế - xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Những thành quả trên có sự đóng góp tích cực của công tác TĐKT. Nhiều phong trào thi đua đã được các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và địa phương phát động, triển khai với nhiều hình thức, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao.

Báo cáo tại Hội nghị, bà Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, năm 2018 công tác TĐKT đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả tốt, việc xây dựng thể chế và hoàn thiện quy định pháp luật về TĐKT được các ngành, các cấp nghiên cứu, tham mưu, xây dựng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về TĐKT. Các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) được tổ chức tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp cả nước làm nổi bật ý nghĩa, giá trị lịch sử của các phong trào thi đua yêu nước, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TĐKT thực hiện tốt, tạo sự chuyển biến tích cực trong triển khai tổ chức các phong trào thi đua như: tuyên truyền sâu rộng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Trong năm 2018, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã khen thưởng cho 55.463 trường hợp, các phong trào thi đua và các gương điển hình tiên tiến đã lan tỏa trong xã hội, góp phần đẩy lùi cái xấu, tiêu cực, củng cố niềm tin của nhân dân.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác TĐKT năm 2019, Ban TĐKT Trung ương xác định sẽ tiếp tục tham mưu, xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách về TĐKT; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị lớn của đất nước; tổ chức Đại hội thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Các Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tính đến hết tháng 11/2018, các tập thể và cá nhân được Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng có 205 trường hợp. Trong đó, Huân chương Độc lập 94 trường hợp; Huân chương lao động 32 trường hợp; Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng 20 trường hợp; Huân, Huy chương kháng chiến 19 trường hợp; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ 27 trường hợp; Chiến sĩ Thi đua Toàn quốc 01 trường hợp; Cờ thi đua của Chính phủ 12 trường hợp.

Lê Nhãn