Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  25348278
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo UBND tỉnh họp thông qua danh mục dự án đầu tư công trình HĐND tỉnh bổ sung kế hoạch chuẩn bị đầu tư năm 2019
02:01 | 19/03/2019 Print   E-mail    

Sáng ngày 19/3, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về việc rà soát, đề xuất danh mục dự án đầu tư công trình HĐND tỉnh cho phép bổ sung kế hoạch chuẩn bị đầu tư năm 2019. Tham dự họp có đại diện Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh; các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trước đây, theo Nghị định 136/2015/NĐ-CP thì HĐND các cấp có thể ủy quyền cho Thường trực HĐND cùng cấp xem xét, cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp mình quản lý. Tuy nhiên, tại Nghị định số 120/2018/NĐCP, Chính phủ đã bãi bỏ các quy định liên quan đến Thường trực HĐND. Theo đó, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án hiện nay thuộc về HĐND các cấp.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã có chủ trương đồng ý bổ sung một số dự án cần thiết vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, theo quy định nêu trên thì các dự án này phải được HĐND tỉnh thông qua mới đủ cơ sở pháp lý bố trí vốn thực hiện. Để đảm bảo các thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công khi xem xét phân bổ vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát và tổng hợp danh mục 10 dự án đầu tư công đề xuất bổ sung chuẩn bị đầu tư năm 2019.

Cũng tại cuộc họp, các sở, ngành, địa phương đã thảo luận và đề xuất thêm 14 dự án cần thiết khác để bổ sung danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2019.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo cùng ý kiến của của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc đã thống nhất bổ sung thêm 24 dự án mà Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành, địa phương đề xuất vào danh mục dự án đầu tư công để trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp lần thứ 11 sắp tới.

Nguyễn Hằng

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn