Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  25348416
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Giao ban tài chính địa phương Qúy I/2019
10:44 | 21/03/2019 Print   E-mail    

Sáng nay (21/3), ông Nguyễn Thành Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp Giao ban tài chính địa phương Qúy I/2019 với các Sở, ban, ngành liên quan để nghe Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính -  ngân sách trên địa bàn tỉnh Quý I/2019 và phương hương nhiệm vụ trong Quý II/2019.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo báo cáo, trong Qúy I/2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước 5.351 tỷ đồng, đạt 7,2% dự toán năm. Có 11/16 khoản thu đạt và vượt tiến độ thu của bình quân dự toán giao, bao gồm: thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh; thuế thu nhập cá nhân; thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất; thuế bảo vệ môi trường; thu lệ phí trước bạ; thu phí, lệ phí; thu xổ số kiến thiết; thu cấp quyền khai thác khoáng sản; thu cổ tức lợi nhuận; thu khác ngân sách.

Tổng chi ngân sách địa phương trong Qúy I/2019 ước 1.328,7 tỷ đồng, đạt 7,2% dự toán năm. Trong đó: chi đầu tư phát triển ước 700 tỷ đồng, đạt 7,9 %; chi thường xuyên ước 628,7 tỷ đồng, đạt 6,8% so với dự toán. Nhìn chung, tình hình thu ngân sách địa phương trong Qúy I/2019 đã đảm bảo nguồn ngân sách đáp ứng nhu cầu chi theo dự toán được giao.

Từ kết quả Quý I, Sở Tài chính đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện thu, chi ngân sách trong Qúy II/2019 là: tiếp tục theo dõi tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh; kiểm soát chi chặt chẽ, đảm bảo chi theo dự toán; đẩy nhanh công tác thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước; nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, thủ tục theo quy định để tổ chức bán đấu giá các cơ sở nhà đất của các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh,…

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Long đánh giá cao kết quả đạt được trong việc thu, chi ngân sách địa phương Qúy I/2019. Nhằm đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách trong thời gian tiếp theo, Phó Chủ tịch yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đạt kế hoạch và dự toán được giao; rà soát lại các tài sản công nhằm tránh thất thoát tài sản Nhà nước.

Bích Thủy

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn