Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  25348382
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Phiên họp thứ 21 của Thường trực HĐND tỉnh
10:38 | 22/03/2019 Print   E-mail    

Sáng nay (22/3), Thường trực HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Phiên họp thứ 21 để nghe và cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng chuẩn bị tại Kỳ họp thứ 11-HĐND tỉnh sắp tới.

Chủ trì hội nghị có các ông: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Khoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Cùng tham dự Phiên họp có ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, các Sở, ngành có liên quan.

Quang cảnh Phiên họp

Tại Phiên họp các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến đối với một số Tờ trình của UBND tỉnh gồm: Bổ sung danh mục dự án đầu tư công cho phép chuẩn bị đầu tư năm 2019; Thông qua danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2017/NQHĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Quy định thời gian và mức chi chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; Phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị công lập của tỉnh năm năm 2019.

Cũng tại Phiên họp Thường trực HĐND tinh báo cáo và xin ý kiến về công tác tổ chức hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Khu vực Đông Nam bộ lần thứ 5 tổ chức tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến vào giữa năm 2019

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu kết luận Phiên họp

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến của các cơ quan chuyên môn có liên quan; Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Hồng Lĩnh cơ bản thống nhất thông qua đối với các Tờ trình thuộc lĩnh vực Văn hoá – Xã hội và Tờ trình Phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị công lập của tỉnh năm năm 2019, riêng đối với 02 Tờ trình về lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh, bổ sung báo cáo Ban thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, trong đó lưu ý về danh mục đầu tư công cần rà soát theo thứ tự ưu tiên về nguồn lực cho các dự án trọng điểm, nước ngọt, môi trường, giáo dục./.

Nguyễn Khánh