Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  25348312
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo UBND tỉnh nghe báo cáo việc điều chỉnh dự án Cảng thủy nội địa và Kho bãi tổng hợp Đông Phong; dự án Công ty TNHH Sơn Dura.
04:10 | 25/03/2019 Print   E-mail    

Chiều nay (25/3), ông Lê Tuấn Quốc – Phó chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo việc điều chỉnh dự án Cảng thủy nội địa và Kho bãi tổng hợp Đông Phong tại xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan.

 

Tại cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, dự án Cảng thủy nội địa và Kho bãi tổng hợp Đông Phong tại thị xã Phú Mỹ được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2011 với diện tích khoảng 17,7 ha, tổng vốn đầu tư 120 tỷ đồng và gia hạn lần thứ I vào năm 2015. Hiện nay, Dự án đã hoàn thành một phần (khoảng 70% diện tích) và được Sở Giao thông Vận tải công bố hoạt động phần này vào tháng 01/2018. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn trong công tác đền bù, giải tỏa do Chủ đầu tư phải tự thỏa thuận chuyển nhượng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với phần đất còn lại vì phần đất này nằm trên rừng phòng hộ. Do đó, Chủ đầu tư đã kiến nghị UBND tỉnh cho giãn tiến độ để tiếp tục đầu tư thực hiện Dự án.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các Sở, ngành, địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc cho biết, quan điểm của ông là đồng ý việc giãn tiến độ thực hiện Dự án, tuy nhiên Công ty phải hoàn tất các thủ tục theo quy định như: lập lại dự án cho phần diện tích còn lại, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, lập ký quỹ theo quy định đồng thời cam kết thực hiện đúng tiến độ.

* Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc cũng nghe Ban Quản lý các Khu công nghiệp báo cáo chủ trương đầu tư Dự án Công ty TNHH Sơn Dura trong Khu công nghiệp Châu Đức với diện tích sử dụng đất khoảng 7 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 1,5 triệu USD để sản xuất sơn, bột trét và các chất chống thấm. Về cơ bản, Ông ủng hộ chủ trương đầu tư Dự án này và yêu cầu Chủ đầu tư phải hoàn thành công tác đánh giá tác động môi trường trước khi trình Thường trực UBND tỉnh thông qua.

Nguyễn Thúy