Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  25895816
Thông tin về hợp tác - đầu tư Thông tin về hợp tác - đầu tư
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án mở rộng nâng công suất Nhà máy nước Hồ Đá Đen thêm 125.000 m3/ngày
03:40 | 29/03/2019 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu đầu tư dự án mở rộng nâng công suất Nhà máy nước Hồ Đá Đen thêm 125.000 m3/ngày tại khuôn viên Nhà máy Hồ Đá Đen, Phường Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa. Diện tích đất sử dụng khoảng 13.200 m2, với tổng vốn đầu tư của dự án là 259 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là đầu tư mở rộng nâng công suất nhà máy nước hồ Đá Đen từ 100.000 m3/ngày lên 225.000 m3/ngày. Thời hạn hoạt động của dự án từ ngày UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đến 24/4/2053 (theo thời hạn sử dụng đất tại Quyết định thuê đất số 3726/QĐ-UB ngày 24/4/2003 của UBND tỉnh).

Tiến độ thực hiện dự án: Quý II/2019, thiết kế bản vẽ thi công, lập tổng dự toán; Quý III/2019, thẩm định và phê duyệt thiết kế, bản vẽ thi công, lập hồ sơ mời thầu; từ Quý III/2019 đến Quý I/2022, thi công xây dựng công trình; Quý II/2022, hoàn thành, đưa vào hoạt động.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư có trách nhiệm liên hệ với các cơ quan chức năng có liên quan để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan trước khi khởi công xây dựng dự án; có trách nhiệm bố trí đủ vốn để thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết. Trong quá trình đầu tư dự án, Chủ đầu tư phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế, đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và các quy định pháp luật khác liên quan. Trong quá trình lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, Chủ đầu tư có trách nhiệm liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để được hướng dẫn thực hiện, đảm bảo tuân thủ quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định.

Ngoài ra, Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện dự án định kỳ hàng tháng, quý, năm theo biểu mẫu theo quy định. Trường hợp Chủ đầu tư không thực hiện đúng các quy định trên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật Việt Nam.

Dự án sẽ chấm dứt hoạt động theo quy định nếu Nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết và các quy định của pháp luật.

Nguồn: Quyết định số 723/QĐ-UBND

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn