Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  22335962
THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG
Web Content Image

Chiều nay (18-10), Lãnh đạo UBND tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn về tiến độ thực hiện dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam. Ông Lê Tuấn Quốc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sáng nay (18-10), Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương trên địa bàn tỉnh để quán triệt, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22-3-2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sáng nay (17/10), ông Nguyễn Văn Trình - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp Thường trực UBND tỉnh để nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo một số nội dung. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Chiều nay (17/10), Ông Lê Tuấn Quốc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành liên quan để nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Nghiên cứu khả thi Chương trình đầu tư phát...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sáng nay (17/10), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo...

Đọc tiếp »