Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  25315247
HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO
Web Content Image

Sáng ngày 11/4, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Công ty CP Đông Á – Châu Đức phối hợp với Công ty NDA Group của Pháp (Đơn vị tư vấn) báo cáo phương án đầu tư dự án Đảo...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sáng nay (11/4), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long đã chủ trì cuộc họp với các Sở, ban, ngành liên quan để nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình và kết quả xử lý các dự án chậm triển...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sáng nay (10/4), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long đã chủ trì cuộc họp với các Sở, ban, ngành liên quan để nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo chủ trương đầu tư dự án Xây dựng và Kinh doanh Chợ...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Chiều ngày 09/4, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe UBND thành phố Bà Rịa phối hợp với Công ty CP tư vấn Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện Việt Nam (Đơn vị tư vấn) báo cáo đề...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sáng ngày 09/4, ông Lê Tuấn Quốc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Giao thông Vận tải báo cáo Đề án xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách...

Đọc tiếp »