Liên kết site Liên kết site
THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG
Web Content Image

Chiều ngày 29/5, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe UBND huyện Châu Đức báo cáo vướng mắc việc hỗ trợ kinh phí tiêu hủy gia cầm mắc bệnh cúm A/H5N1 tại Trang trại của ông...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Chiều ngày 29/5, ông Lê Tuấn Quốc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Phân Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp – Đơn vị tư vấn báo cáo điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nông, lâm, ngư...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sáng ngày 29/5, ông Lê Tuấn Quốc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Chiều ngày 26/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc đã chủ trì cuộc họp để thông qua nội dung các Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị cho kỳ...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Chiều ngày 26/5, tại Trung tâm Hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành (cấp tỉnh); Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;...

Đọc tiếp »
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  15150563