THÔNG TIN NÔNG THÔN MỚI THÔNG TIN NÔNG THÔN MỚI

Nhằm triển khai thực hiện cho vay có hiệu quả, đúng quy định chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ủy ban nhân dân tỉnh...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Ngày 16/4/2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định 420/QĐ-TTg công nhận thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Thành...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Nhằm phát huy sức mạnh của cả ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chung sức xây dựng nông thôn mới, vận động toàn thể công chức, viên chức và người lao động tham gia thực hiện thắng lợi mục...

Đọc tiếp »

Ngày 25/02/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định công nhận 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Bao gồm: 1. Xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ ( Quyết định 383/QĐ-UBND ) 2. Xã Lộc An,...

Đọc tiếp »