THÔNG TIN NÔNG THÔN MỚI THÔNG TIN NÔNG THÔN MỚI

Ngày 25/02/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định công nhận 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Bao gồm: 1. Xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ ( Quyết định 383/QĐ-UBND ) 2. Xã Lộc An,...

Đọc tiếp »