Quy hoạch xây dựng - đô thị Quy hoạch xây dựng - đô thị
Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1000 Khu tái định cư và dân cư xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành.
08:32 | 20/11/2015 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1000 Khu tái định cư và dân cư xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành với nội dung cụ thể như sau :

1. Vị trí, quy mô, giới hạn lô đất điều chỉnh :

-  Quy mô lô đất điều chỉnh: 23.464 m2;

-  Vị trí : Xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành;

-  Giới hạn như sau:

   + Phía Đông, Tây và Nam giáp: Đường giao thông khu tái định cư.

   + Phía Bắc giáp: Đường Khu công nghiệp Mỹ Xuân A1.

2. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh (lô đất có diện tích 23.464 m2) từ đất cây xanh cách ly đường điện cao thế 500KV Phú Mỹ - Song Mây (theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1000 Khu tái định cư và dân cư Mỹ Xuân, huyện Tân Thành đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 6933/QĐ.UB ngày 23/9/2004) thành đất xây dựng nhà ở tái định cư với chỉ tiêu sử dụng đất cụ thể như sau:

   + Đất ở: 13.000 m2 (129 lô nhà liên kế với diện tích mỗi lô 100 m2, mật độ xây dựng tối đa 80%, chiều cao tối đa 03 tầng).

   + Đất cây xanh: 720 m2

   + Đất giao thông: 9.744 m2

Các nội dung còn lại giữ nguyên theo Quyết định số 6933/QĐ.UB ngày 23/9/2004 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1000 Khu tái định cư và dân cư Mỹ Xuân, huyện Tân Thành.

Nguồn: ubnd.baria-vungtau.gov.vn