Quy hoạch - Định hướng Quy hoạch - Định hướng
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1.2000 Khu dân cư Bắc Sân Bay, thành phố Vũng Tàu đối với lô đất 4.545,1m2 tại số 187 Lưu Chí Hiếu, phường 10 để lập khu nhà ở cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Long Hưng
08:13 | 25/07/2016 Print   E-mail    

Ngày 24/6/2016, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quyết định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1.2000 Khu dân cư Bắc Sân Bay, thành phố Vũng Tàu đối với lô đất 4.545,1m2 tại số 187 Lưu Chí Hiếu, phường 10 để lập khu nhà ở cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Long Hưng.

1. Điều chỉnh phạm vi ranh giới:

Phía Đông Bắc giáp với khu dân cư hiện hữu

Phía Tây Bắc giáp với đường quy hoạch A1 (hiện trạng là đất dân)

Phía Đông Nam giáp với hẻm 189 Lưu Chí Hiếu

Phía Tây Nam giáp với Dự án khu nhà ở D95

2. Điều chỉnh diện tích đất khoản 4.545,1m2 từ đất hiện trạng nhà máy thành đất xây dựng nhà ở liên kế với các chỉ tiêu sử dụng đất cơ bản như: mật độ xây dựng: tối đa 60%; chiều cao công trình: tối đa 6 tầng

(Quyết định 1617/QĐ-UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 24/6/2016)

Nguồn: vungtau.baria-vungtau.gov.vn