Thông tin về hợp tác - đầu tư Thông tin về hợp tác - đầu tư
04 mỏ khoáng sản đưa ra đấu giá quyền khai thác làm vật liệu xây dựng năm 2017
02:51 | 12/12/2016 Print   E-mail    

Ngày 01/12, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 3451/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 2017.

Theo đó, có 04 mỏ khoáng sản đưa ra đấu giá gồm:

- Mỏ đá xây dựng Long Hương, phường Long Hương và phường Kim Dinh, TP Bà Rịa: Diện tích 34ha, độ sâu khai thác +20 mét; Thời điểm đấu giá tháng 6/2017.

- Mỏ cát xây dựng – vật liệu san lấp khu vực An Bình, xã Láng Dài và xã Lộc An huyện Đất Đỏ: Diện tích 25,40ha; Thời điểm đấu giá tháng 9/2017.

- Mỏ cát xây dựng – vật liệu san lấp Mỹ Hòa, xã Long Mỹ huyện Đất Đỏ: Diện tích 25,66ha; Thời điểm đấu giá tháng 10/2017.

- Mỏ cát xây dựng – vật liệu xây lấp ven Hồ Bút Thiền, xã Tam Phước huyện Đất Đỏ: Diện tích 11,91ha; Thời điểm đấu giá tháng 11/2017.

Mục đích của việc đấu giá khai thác các mỏ khoáng sản trên nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước; đáp ứng nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng thông thường phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu./.

Xem chi tiết Danh mục và trữ lượng khai thác các mỏ khoáng sản đấu giá 2017 tại đây!

Cổng TTĐT