Hoạt động địa phương Hoạt động địa phương
Huyện Long Điền lấy ý kiến cộng đồng về điều chính đồ án Quy hoạch chung đô thị
08:50 | 03/04/2017 Print   E-mail    

UBND huyện Long Điền đã tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Long Điền đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Hơn 150 đại biểu là lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị huyện và người dân các xã, thị trấn tham dự và đóng góp ý kiến.

Các đại biểu dự hội nghị.
 


Quy hoạch chung xây dựng đô thị Long Điền định hướng đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2007. Sau hơn 9 năm triển khai thực hiện đến nay hiện trạng sử dụng đất và nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội qua các thời kỳ đã có nhiều thay đổi. Bên cạnh đó, một số chức năng sử dụng đất hiện nay còn không phù hợp. Hiện nay, UBND huyện Long Điền đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị Long Điền định hướng đến năm 2020.

Qua ý kiến đóng góp của các đại biểu cho đồ án Quy hoạch chung, UBND huyện Long Điền sẽ thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị Long Điền đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 một cách phù hợp với yêu cầu phát triển thực tế.

Nguồn: brt.vn