THU HỒI ĐẤT - GIAO ĐẤT - CHO THUÊ ĐẤT THU HỒI ĐẤT - GIAO ĐẤT - CHO THUÊ ĐẤT

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1250/QĐ-UBND về việc cho phép Chùa Phước Hội được chuyển mục đích sử dụng 147,5m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm (trong tổng diện tích 4.034,...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1251/QĐ-UBND về việc giao 1.894,0m2 đất tại xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Tịnh thất Phước Tịnh để sử dụng vào mục đích tôn...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1242/QĐ-UBND về việc thu hồi 47.765,4m2 đất, tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1219/QĐ-UBND về việc giao 9.200m2 đất tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Xuyên...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1218/QĐ-UBND về việc giao 11.136,9m2 đất tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện...

Đọc tiếp »
Tin bài khác