THU HỒI ĐẤT - GIAO ĐẤT - CHO THUÊ ĐẤT THU HỒI ĐẤT - GIAO ĐẤT - CHO THUÊ ĐẤT

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3520/QĐ-UBND về việc giao 22.21 l,3m2 đất tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng 1 thành...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3518/QĐ-UBND về việc giao 53.615,4m2 đất tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng 1 thành...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3509/QĐ-UBND về việc thu hồi 38.513m2 đất, tại xã Tân Phước, huyện Tân Thành (nay là phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ), tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Chủ tịch...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3500/QĐ-UBND về việc thu hồi 51.33l,6m2 đất tại điểm mỏ 68 (điểm mỏ 87 cũ), xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Chủ tịch UBND tỉnh...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3504/QĐ-UBND về việc thu hồi 35.303,4m2 đất tại điểm mỏ 69, xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu...

Đọc tiếp »
Tin bài khác