THU HỒI ĐẤT - GIAO ĐẤT - CHO THUÊ ĐẤT THU HỒI ĐẤT - GIAO ĐẤT - CHO THUÊ ĐẤT

Ủy ban nhân dân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2612/QĐ-UBND về việc thu hồi 9.829,3m2 đất của Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để đầu tư...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2610/QĐ-UBND về việc thu hồi 7.569,0m2 đất của Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để đầu tư xây dựng...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2519/QĐ-UBND về việc thu hồi 133.651,6m2 đất tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ (trước đây là xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành) - là phần diện tích đất trong...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2514/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty cổ phần Vận tải ô tô tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân tỉnh ban hành Quyết định số 2422/QĐ-UBND về việc cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh thuê 15.643,3m2 đất - đợt 4 tại xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng...

Đọc tiếp »
Tin bài khác