THU HỒI ĐẤT - GIAO ĐẤT - CHO THUÊ ĐẤT THU HỒI ĐẤT - GIAO ĐẤT - CHO THUÊ ĐẤT

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 724/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty cổ phần Khu du lịch Làng Chài được gia hạn sử dụng đất 24 tháng để tiếp tục triển khai đầu tư dự án: Khu du lịch Làng Chài,...

Đọc tiếp »

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 716/QĐ-UBND về việc gia hạn sử dụng đất 24 tháng để Công ty TNHH Tài Tiến tiếp tục triển khai đầu tư dự án: Kho bãi tổng hợp, Dịch vụ hậu cần cảng và Dịch vụ...

Đọc tiếp »

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 696/QĐ-UBND về việc c ho phép Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH Một thành viên được chuy ể n từ hình thức thuê...

Đọc tiếp »

 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 668/QĐ-UBND về việc thu hồi 2.509,4m2 đất tại xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trong đó: 264m2 đất do Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh...

Đọc tiếp »

 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 541/QĐ-UBND về việc giao 1.131,2m2 đất tại phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng tỉnh Bà...

Đọc tiếp »
Tin bài khác