THU HỒI ĐẤT - GIAO ĐẤT - CHO THUÊ ĐẤT THU HỒI ĐẤT - GIAO ĐẤT - CHO THUÊ ĐẤT

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1562/QĐ-UBND về việc cho phép Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty cổ phần được gia hạn sử dụng đất 24 tháng diện tích 500,3m2 đất được giao (giao đất có thu tiền...

Đọc tiếp »

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1317/QĐ-UBND về việc thu hồi 313.896,4m2 đất của Công ty cổ phần Thành Chí tại xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (diện tích đất này trước đây...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1098/QĐ-UBND về việc giao 4.046m2 đất tại xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc cho Tu viện Đa minh Hòa Xuân sử dụng vào mục đích sinh hoạt tôn giáo để đầu tư...

Đọc tiếp »

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1072/QĐ-UBND về việc  điều chỉnh Điều 1 của Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, như sau: - Thu hồi...

Đọc tiếp »

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 983/QĐ-UBND về việc thu hồi 7.924,8m2 đất tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do UBND xã Phước Tân quản lý, giao toàn bộ diện tích đất thu...

Đọc tiếp »
Tin bài khác