THU HỒI ĐẤT - GIAO ĐẤT - CHO THUÊ ĐẤT THU HỒI ĐẤT - GIAO ĐẤT - CHO THUÊ ĐẤT

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 584/QĐ-UBND về việc thu hồi 17.181m2 đất, tại xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép Doanh nghiệp Tư nhân...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 587/QĐ-UBND về việc thu hồi 3.997,7m2 đất tại Xã Phước Hưng, huyện Long Điền do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty Chế biến xuất nhập khấu thủy...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 603/QĐ-UBND về việc thu hồi 9.449,8m2 đất tại Bến Đầm, huyện Côn Đảo, do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty Côn Sơn (COSIMEX) - nay là Công ty cổ...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 586/QĐ-UBND về việc thu hồi 6.428,7m2 đất tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty Chế biến xuất nhập khâu thủy...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 512/QĐ-UBND về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2011 của UBND tỉnh về việc thu hồi 6.198,2m2 đất tại xã Bình Châu,...

Đọc tiếp »
Tin bài khác