THÔNG TIN ĐẤU GIÁ THÔNG TIN ĐẤU GIÁ

Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với một số khu đất tại huyện Châu Đức. Bao gồm các khu đất sau: 1. Khu đất diện tích 553,53m2 tại xã Xuân Sơn, huyện Châu...

Đọc tiếp »

Ngày 25/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3035/QĐ-UBND về việc đấu giá quyền sử dụng 20.040,lm2 đất tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (thay thế Quyết...

Đọc tiếp »

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh mục 49 cơ sở nhà, đất tại thành phố Vũng Tàu tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ năm 2017 đến năm 2020,...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 17/9/2017 về việc đấu giá quyền sử dụng 467 m2 đất tại phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với nội dung cụ thể như...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 về việc đấu giá quyền sử dụng 143,9 m2 đất tại phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với nội dung cụ thể như...

Đọc tiếp »