THÔNG TIN ĐẤU GIÁ THÔNG TIN ĐẤU GIÁ

UBND thị xã Phú Mỹ vừa ban hành Thông báo số 1593/TCKH-GCS   về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau đây: 1. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND thị xã Phú Mỹ. - Địa chỉ:...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với khu đất có diện tích 73.842 m2 tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, cụ thể như sau: 1. Khu đất đấu...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất điện tích 12.953,9m2 để thực hiện Dự án chợ Phước Lập tại khu tái định cư 26,5ha phường Mỹ Xuân,...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các Quyết định phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất của 2 lô đất tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Bao gồm: 1. Giá khởi điểm để đấu giá quyền...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất có diện tích 7.618,3m2 tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Thông tin về thửa đất đấu giá Diện tích khu đất đấu giá...

Đọc tiếp »
Tin bài khác