THÔNG TIN ĐẤU GIÁ THÔNG TIN ĐẤU GIÁ

Thông tin về thửa đất đấu giá - Nguồn gốc đất: UBND tỉnh thu hồi diện tích 140.607,7m2 đất tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, lập phương án...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất diện tích 9.023,9m2 tại Trung tâm Côn Sơn huyện Côn Đảo. Vị trí, hiện trạng khu đất Khu đất có...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng 467m2 đất tại đường Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu. 1. Vị trí, diện tích khu đất: - Diện tích...

Đọc tiếp »

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3764/QĐ-UBND bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất diện tích 7.722,4m2 (Ký hiệu KS.2.1) tại khu Trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo. Vị trí và thông tin khu...

Đọc tiếp »
Tin bài khác