THÔNG TIN ĐẤU GIÁ THÔNG TIN ĐẤU GIÁ

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định đấu giá quyền sử dụng 15.073m2 đất tại phường 10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, với nội dung cụ thể như sau: Thông tin khu đất đấu giá quyền...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định đấu giá quyền sử dụng 5.145m2 đất tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thông tin khu đất đấu giá -Diện tích khu đất đấu giá:...

Đọc tiếp »
Đấu giá tài sản (02:58 | 10/07/2018)

Ngày 10/7/2018, Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Phú Mỹ đã ban hành  thông báo số 789/TB-TCKH về việc tổ chức thanh lý tài sản công với hình thức bán đấu giá, tài sản là vật tư, thiết bị chiếu...

Đọc tiếp »

Ngày 27/6/2018, Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Phú Mỹ đã ban hành Thông báo số 732/TCKH-GCS về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau đây: 1.  Đơn vị có tài sản đấu...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất diện tích 7.700m2 (Ký hiệu KS.2.1) tại huyện Côn Đảo. Thông tin khu đất -Diện tích 7.700m2...

Đọc tiếp »
Tin bài khác