THÔNG TIN ĐẤU GIÁ THÔNG TIN ĐẤU GIÁ

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa quyết định phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất có diện tích 15.073m2 tại phường 10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Khu đất có tứ cận như sau:...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất có diện tích 1.147,8 m2 tại phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Thông tin về thửa đất...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành các Quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 03 khu đất tại huyện Châu Đức và 01 khu đất tại Thị trấn Long Hải huyện Long Điền . Bao gồm: 1. Khu đất...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa quyết định đấu giá quyền sử dụng đất đối với 08 khu đất tại huyện Châu Đức, bao gồm: 1. Khu đất diện tích 5.583,2m2 để đầu tư xây dựng dự án Siêu thị tại thị trấn Ngãi...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất có diện tích 6.784,6m2 tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Khu đất được xác định nằm tại khu vực đường Trung tâm...

Đọc tiếp »
Tin bài khác