Phổ biến chính sách pháp luật Phổ biến chính sách pháp luật
Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh muối
05:44 | 20/04/2017 Print   E-mail    

Ngày 05/04/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2017/NĐ-CP về quản lý sản xuất, kinh doanh muối; Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/05/2017.

Một trong những nội dung quan trọng trong Nghị định là các quy định về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh muối.

Cụ thể, các dự án sản xuất muối  của doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân, hợp tác xã, tổ hợp tác được Ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng sản xuất muối như: Đê bao, hệ thống kênh mương,…Tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất, kinh doanh muối, dịch vụ sản xuất muối, kho chứa muối được áp dụng các chính sách về tín dụng thương mại, tín dụng đầu tư và tín dụng chính sách theo quy định tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (đối với dự án) hoặc Ngân hàng Chính sách xã hội (đối với cá nhân, hộ gia đình).

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư kho chứa muối, máy, thiết bị sản xuất muối, dây chuyền máy, thiết bị chế biến muối được hỗ trợ 100% lãi suất vay trong 02 năm đầu, 50% lãi suất trong năm thứ ba với mức vay tối đa 100% giá trị đầu tư thiết bị sản xuất muối; hỗ trợ phần chênh lệch giữa lãi suất vay thương mại đối với các khoản vay trung hạn, dài hạn bằng đồng Việt Nam và lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư dây chuyền máy, thiết bị chế biến muối với mức vay tối đa bằng 70% giá trị của dự án, thời hạn vay không quá 12 năm.

Ngân sách nhà nước cũng sẽ hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, 50% tổng mức kinh phí đầu tư mới cần thiết để thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, chế biến muôi và 70% tổng mức kinh phí đầu tư mới cần thiết để thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, chế biến muối triển khai tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

Ngoài ra, người dân sản xuất muối trong độ tuổi lao động được ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí đào tạo ưình độ sơ cấp và dưới 03 tháng về kỹ thuật sản xuất muối; tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư vào sản xuất, chế biến muối theo chuỗi giá trị được hỗ trợ 70% kinh phí đào tạo nghề trong nước;...

Cổng TTĐT tỉnh