Phổ biến chính sách pháp luật Phổ biến chính sách pháp luật
Quy định quản lý nhà bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
11:22 | 10/10/2017 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhà bè kinh doanh dịch vụ  ăn uống trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; có hiệu lực kể từ ngày 23/10/2017.

Quy định này áp dụng trong hoạt động quản lý, kiểm tra, đóng mới, sửa chữa và khai thác nhà bè kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động trên sông, hồ thuộc vùng nước thủy nội địa và các khu vực vịnh kín gió ven biển tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (gọi chung là nhà bè); ngoài ra, không áp dụng đối với tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi được quy định tại Thông tư 43/2012/TT-BGTVT ngày 23 tháng 10 năm 2013 của Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định các yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi và không áp dụng đối với bè dùng để nuôi trồng thủy sản.

Các vấn đề liên quan đến hoạt động của nhà bè đều được nêu cụ thể trong bản Quy định, không chỉ để thuận tiện cho việc quản lý của cơ quan Nhà nước, đảm bảo tiện nghi cho khách hàng mà trên hết là đảm bảo an toàn và giữ gìn vệ sinh môi trường; bao gồm một số quy định chính như: phạm vi hoạt động nhà bè, vị trí neo đậu của nhà bè; quy định về kỹ thuật của nhà bè; quy định về chiếu sáng, tín hiệu của nhà bè; quy định về thiết bị cứu sinh, cứu đắm nhà bè; thiết bị phòng cháy, chữa cháy nhà bè; các quy định về thiết bị ngăn ngừa ô nhiễm môi trường nhà bè, thẩm mỹ, tiện nghi nhà bè, phương tiện, người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện và cá nhân, tổ chức kinh doanh khai thác vận chuyển hành khách; quy định về bến khách ngang sông; các quy định về đầu tư khai thác nhà bè; quy định về kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường...

Theo Quy định, vị trí của nhà bè phải đảm bảo thuận lợi cho việc đi lại của hành khách, kín gió, dễ di chuyển khi có yêu cầu di chuyển để tránh bão. Kích thước cơ bản của bè nằm trong phạm vi: Chiều dài bè từ 20m đến 40m; Chiều rộng bè từ 5m đến 10m; Chiều cao mạn bè từ 0,8 m đến 1,5 m; Chiều cao mái che không quá 3,5 m. Số người được chứa trên nhà bè không vượt quá 01 người /1 m2 sàn. Mỗi nhà bè phải trang bị phao tròn tối thiểu là 20 chiếc, trong đó 10 chiếc có dây ném (chiều dài dây ném tối thiểu 10 mét); có 04 phao dự phòng được liên kết, đảm bảo sức nâng không nhỏ hơn 1.000kg, khi có hiện tượng chìm thì cụm phao dự phòng có thể dễ dàng liên kết với góc chìm của nhà bè để hỗ trợ chống chìm. Nhà bè phải trang bị thiết bị, két chứa nước thải, thiết bị chứa rác thải và ký kết hợp đồng với đơn vị thu gom vận chuyển đến nơi xử lý, không được thải ra môi trường...

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT