Phổ biến chính sách pháp luật Phổ biến chính sách pháp luật
Hỗ trợ tiền ăn cho học viên cai nghiện ma túy tại cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
11:16 | 28/12/2017 Print   E-mail    

Hội đồng nhân dân dân tỉnh vừa ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn của học viên cai nghiện ma túy tại cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo đó, việc hỗ trợ được áp dụng cho các đối tượng: người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian chờ Tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc; người cai nguyện ma túy tự nguyện không thu phí theo Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tiền ăn hỗ trợ được tính theo định mức hàng tháng là 1,0 mức lương cơ sở. Ngày lễ, Tết Dương lịch học viên được ăn thêm không quá 03 lần tiêu chuẩn ngày thường; các ngày Tết Nguyên đán học viên được ăn thêm không quá 05 lần tiêu chuẩn ngày thường; chế độ ăn đối với học viên bị ốm do Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc quyết định theo chỉ định của cán bộ y tế điều trị, nhưng không thấp hơn 03 lần tiêu chuẩn ngày thường.

Nghị quyết này cũng bãi bỏ mức trợ cấp tiền ăn hàng tháng áp dụng cho người đang cai nghiện tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp, mức hỗ trợ cho đối tượng đang nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội, Nhà ở xã hội tại huyện Đất Đỏ và Trung tâm Giáo dục, Lao động và Dạy nghề.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 19/12/2017.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT
(nguồn: Nghị quyết 44/2017/NQ-HĐND)

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn