Phổ biến chính sách pháp luật Phổ biến chính sách pháp luật
BR-VT: ban hành quy định mới về chế độ tiếp khách và chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh.
06:07 | 03/04/2019 Print   E-mail    

Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND ngày 26/3/2019 về Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 10/4/2019 và thay thế Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND ngày 14/7/2010.

Đối tượng áp dụng Quy định này là các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Quy định nêu các tiêu chuẩn và mức chi tối đa phục vụ cho công việc tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh và tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh. Các mức chi nêu tại Quy định này làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị quy định các mức chi cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ đối với các đơn vị tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính hoặc thống nhất bằng văn bản trong toàn đơn vị đối với các đơn vị chưa tự chủ về tài chính để thực hiện cho phù hợp trong phạm vi dự toán ngân sách được giao và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Các nội dung chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh do tỉnh chi toàn bộ chi phí bao gồm: đón, tiễn khách tại sân bay; thuê chỗ ở; ăn hàng ngày; chiêu đãi; tiếp xã giao và các buổi làm việc; dịch thuật; văn hoá, văn nghệ và tặng phẩm; đưa đoàn khách nước ngoài đi công tác cơ sở, đi tham quan. Đối với các đoàn khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh do khách tự túc ăn, ở, ngân sách của tỉnh sẽ chi một số khoản đón tiếp đối ngoại.

Các nội dung chi tiếp khách trong nước gồm: chi giải khát, chi mời cơm,

Đối với các hội nghị quốc tế tổ chức tại tỉnh, Nghị quyết quy định cụ thể chế độ chi cho các trường hợp: hội nghị do tỉnh đài thọ toàn bộ chi phí, hội nghị do tỉnh và phía nước ngoài phối hợp tổ chức.

Nghị quyết cũng quy định, đối với các nội dung liên quan đến chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh và chế độ tiếp khách trong nước không quy định tại Quy định này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Nội dung chi tiết Nghị quyết xem tại trang Công báo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

(Nguồn: Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND)