Phổ biến chính sách pháp luật Phổ biến chính sách pháp luật
Bà Rịa – Vũng Tàu siết chặt quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.
10:57 | 07/05/2019 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, Sở Ngoại vụ là cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền quản lý hộ chiếu của cán bộ, công chức giữ chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc các sở, ban, ngành và tương đương thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hộ chiếu được cấp cho cán bộ, công chức, viên chức không thuộc đối tượng nêu trên thì được quàn lý bởi các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Người được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ không được sử dụng hộ chiếu để đi nước ngoài với mục đích cá nhân; trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam, sau khi kết thúc chuyến công tác ở nước ngoài phải nộp lại hộ chiếu cho Sở Ngoại vụ hoặc cho các cơ quan, đơn vị quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc quản lý hộ chiếu như đã nêu ở trên).

Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý người được cấp hộ chiếu phải phối hợp với Sở Ngoại vụ trong việc quản lý hộ chiếu và lập sổ theo dõi việc giao, nhận hộ chiếu của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; đồng thời phối hợp với Sở Ngoại vụ xử lý kỷ luật đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm Quy định.

(Nguồn: Quyết định 05/2019/QĐ-UBND)