THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng trong...

Đọc tiếp »

Để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện Chỉ số PAPI của tỉnh trong năm 2019 và các năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo

Đọc tiếp »

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã. Theo Quyết định, có 02 thủ tục...

Đọc tiếp »

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, hoạt động xây dựng, vật...

Đọc tiếp »

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện Theo Quyết định, có 03 thủ tục hành...

Đọc tiếp »