HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC HỌC VÀ LÀM THEO LỜI BÁC
Web Content Image

Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến năm 2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo tổ chức Cuộc vận động sáng...

Đọc tiếp »

Sáng 18-3, Tỉnh ủy tổ chức triển khai chuyên đề năm 2015 trong thực hiện Chỉ thị 03 về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây...

Đọc tiếp »

Tỉnh ủy vừa có hướng dẫn chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Những năm qua, Đảng bộ Trung tâm y tế huyện Đất Đỏ đã nghiêm túc triển khai, quán triệt các văn bản và tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, Đảng viên và...

Đọc tiếp »

Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, lực lượng vũ trang thành phố Bà Rịa đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, xuất phát từ chính yêu cầu của công tác huấn...

Đọc tiếp »