PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng trong...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành quyết định bãi bỏ quy định về hệ số quy đổi khoáng sản và quy định bảng giá cước vận chuyển hàng hóa, vật liệu bằng ôtô. Cụ thể như sau: 1....

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ hoạt động đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị và diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo đó, Sở...

Đọc tiếp »

Đơn giản hóa điều kiện cấp giấy phép cho thuê lại lao động; Tố cáo sai sự thật, công chức có thể bị xử lý hình sự; Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ tới 100% học phí khóa đào tạo quản trị kinh...

Đọc tiếp »