NGHỊ QUYẾT CỦA TỈNH ỦY VỀ PHÁT TRIỂN KT-XH NGHỊ QUYẾT CỦA TỈNH ỦY VỀ PHÁT TRIỂN KT-XH

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành Nghị quyết về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết án, kéo giảm án quá hạn luật định, án bị huỷ, sửa của TAND hai cấp của tỉnh. Theo đó,...

Đọc tiếp »

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển đô thị Long Hải giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Đọc tiếp »

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành Nghị quyết về truyền thông tỉnh BR-VT giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Đọc tiếp »

Ngày 27/12/2017, BCH đảng bộ tỉnh ban hành Nghị Quyết 09-NQ/TU về phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh 2017-2020.

Đọc tiếp »

Ngày 28/7/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy BR-VT ban hành Nghị Quyết 08-NQ/TU về phát triển cảng biển, DV hậu cần cảng tỉnh BR-VT đến năm 2020, định hướng đến 2025.

Đọc tiếp »