THU HỒI ĐẤT - GIAO ĐẤT - CHO THUÊ ĐẤT THU HỒI ĐẤT - GIAO ĐẤT - CHO THUÊ ĐẤT

Ủy ban nhân dân vừa ban hành Quyết định số 2813/QĐ-UBND về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thu hồi 28.022,5m2; trong đó: 25.728,4m2 đất do nhà nước quản lý và 2.294,1m2 đất do ông Dương Minh Thạch là người Việt Nam...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân vừa ban hành Quyết định số 2812/QĐ-UBND về giao 5.784,4m2 đất tại thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cho Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Bình Thạnh sử dụng vào mục đích đất ở đô thị (diện tích 4.379,0m2) và đất công cộng không có mục đích kinh doanh...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2803/QĐ-UBND về việc thu hồi 400.241m3 đất (lô A và lô B) tại xã Châu Pha, huyện Tân Thành (nay là thị xã Phú Mỹ), tỉnh Bà Rịa —Vũng Tàu (diện tích đất này trước đây đã được Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty Khoáng sản...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2802/QĐ-UBND về việc giao 12.327m2 đất tại xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất quốc phòng để đầu tư xây dựng công trình Trường bắn Tam Phước (phần mở rộng). ...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2750/QĐ-UBND về việc giao 16.961,5m2 đất tại xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng 1 thành phố Bà Rịa sử dụng vào mục đích đất giao thông để đầu tư xây dựng Đường phía Tây Trường mầm non Long...

Đọc tiếp »