THU HỒI ĐẤT - GIAO ĐẤT - CHO THUÊ ĐẤT THU HỒI ĐẤT - GIAO ĐẤT - CHO THUÊ ĐẤT

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3520/QĐ-UBND về việc giao 22.21 l,3m2 đất tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng 1 thành phố Bà Rịa sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị và đất công trình công cộng để đầu tư xây dựng Khu...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3518/QĐ-UBND về việc giao 53.615,4m2 đất tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng 1 thành phố Bà Rịa sử dụng vào mục đích đất công trình công cộng (giao thông, khu vui chơi, giải trí công...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3509/QĐ-UBND về việc thu hồi 38.513m2 đất, tại xã Tân Phước, huyện Tân Thành (nay là phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ), tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Chủ tịch UBND tính Bà Rịa- Vũng Tàu cho Công ty TNHH Hòa Bình thuê tại Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 19...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3500/QĐ-UBND về việc thu hồi 51.33l,6m2 đất tại điểm mỏ 68 (điểm mỏ 87 cũ), xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam thuê tại Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 31...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3504/QĐ-UBND về việc thu hồi 35.303,4m2 đất tại điểm mỏ 69, xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Doanh nghiệp Tư nhân Phước Phú thuê tại Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2009 để...

Đọc tiếp »