THU HỒI ĐẤT - GIAO ĐẤT - CHO THUÊ ĐẤT THU HỒI ĐẤT - GIAO ĐẤT - CHO THUÊ ĐẤT

Ngày 13/7/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1923/QĐ-UBND về việc thu hồi 38.326m2 đất của Công ty TNHH Phước Luân tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ (diện tích này trước đây UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty TNHH Phước Luân thuê tại Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2007 để đầu tư...

Đọc tiếp »

Ngày 12/7/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1906/QĐ-UBND về việc giao diện tích 25.488,8m2 đất tại huyện Côn Đảo cho Bộ Tư lệnh Công binh sử dụng vào mục đích đất quốc phòng để xây dựng Công trình Hạ tầng Trạm T19/CKT/BTL Công binh tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đọc tiếp »

Ngày 27/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1700/QĐ-UBND về việc giao 630,5m2 đất tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu cho Chi Hội Hưng Long Tự để sử dụng vào mục đích tôn giáo.

Đọc tiếp »

Ngày 26/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1696/QĐ-UBND về việc giao 126.461,4m2 đất tại xã Bàu Chinh (diện tích 101.306,6m2) và xã Láng Lớn (diện tích 25.154,8m2), huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất giao thông...

Đọc tiếp »

Ngày 26/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1695/QĐ-UBND về việc giao 59.206,6m2 đất tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Châu Đức sử dụng vào mục đích đất giao thông để đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa đường...

Đọc tiếp »