THU HỒI ĐẤT - GIAO ĐẤT - CHO THUÊ ĐẤT THU HỒI ĐẤT - GIAO ĐẤT - CHO THUÊ ĐẤT

Ngày 20/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1627/QĐ-UBND về việc thu hồi 52.623,7m2 đất của Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam tại điểm mỏ số 65 (điểm mỏ cũ 85), ấp An Bình, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ (diện tích này trước đây UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam thuê tại Quyết...

Đọc tiếp »

Ngày 21/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1632/QĐ-UBND về việc thu hồi 913,5m2 đất tại đường Thống Nhất, phường 1, thành phố Vũng Tàu (lô đất mà trước đây UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Công ty cổ phần Hoàng Liên thuê tại Quyết định số 4476/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007), để cho Công ty...

Đọc tiếp »

Ngày 19/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1607/QĐ-UBND về việc thu hồi 31.483,5m2 đất tại xã Châu Pha, huyện Tân Thành do UBND xã Châu Pha quản lý để thực hiện dự án: Khai thác đá xây dựng bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ đá xây dựng Núi Trọc 2. Chi tiết Quyết định số 1607/QĐ-UBND xem...

Đọc tiếp »

Ngày 14/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1568/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Du lịch Thể thao Vũng Tàu được chuyển hình thức từ thuê đất và mặt nước trả tiền hàng năm sang thuê đất và mặt nước trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại với diện tích...

Đọc tiếp »

Ngày 14/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1566/QĐ-UBND về việc thu hồi 2.828,9m2 đất tại số 83 Thùy Vân, phường 2, thành phố Vũng Tàu của Công ty Cổ phần in Trần Phú. Chi tiết Quyết định số 1566/QĐ-UBND xem tại đây  

Đọc tiếp »