THU HỒI ĐẤT - GIAO ĐẤT - CHO THUÊ ĐẤT THU HỒI ĐẤT - GIAO ĐẤT - CHO THUÊ ĐẤT

UBND tỉnh ban hành  Quyết định số 2677/QĐ-UBND  về việc thu hồi 21.097,6m2 đất tại xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để đầu tư xây dựng công trình: Trường Mầm non Kim Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức, theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013. Vị trí, ranh...

Đọc tiếp »

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2590/QĐ-UBND về việc cho Hôi trường Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh thuê 376m2 đất tại số 17 (số cũ 130), đuờng Thùy Vân, phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT (khu đất trước đây UBND Tỉnh giao cho Cục Hành chính - Quản trị II- thuộc Văn phòng Chính phủ tại...

Đọc tiếp »

Ngày 14/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2603/QĐ-UBND về việc giao diện tích 4.241,5m2 đất tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức cho Chùa Quang Minh để sử dụng vào mục đích tôn giáo như sau: Thời hạn sử dụng đất: ổn định lâu dài. Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất. ...

Đọc tiếp »

Ngày 14/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2601/QĐ-UBND về việc giao diện tích 10.587,5m2 đất tại xã Bình Giã, huyện Châu Đức cho Giáo xứ Vinh Châu để sử dụng vào mục đích tôn giáo như sau: Thời hạn sử dụng đất: Ổn định lâu đài. Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất....

Đọc tiếp »

Ngày 14/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2605/QĐ-UBND về việc giao diện tích 1.002 m2 đất tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức cho Chùa Vạn Phước để sử dụng vào mục đích tôn giáo như sau: Thời hạn sử dụng đất: Ổn định lâu dài. Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất. Vị...

Đọc tiếp »