THU HỒI ĐẤT - GIAO ĐẤT - CHO THUÊ ĐẤT THU HỒI ĐẤT - GIAO ĐẤT - CHO THUÊ ĐẤT

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 166/QĐ-UBND về việc thu hồi 49.678,5m2 đất, tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Doanh nghiệp Tư nhân - Xí nghiệp Xây dựng Chiến Thẳng thuê tại Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2006 để đầu tư Khai thác...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 162/QĐ-UBND về việc thu hồi 69.776,2m2 đất, tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Doanh nghiệp Tư nhân Long Mỹ thuê tại Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2007 để đầu tư Khai thác vật liệu san lấp. Lý...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 52/QĐ-UBND về việc thu hồi 63.110,8m2 đất tại xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Công ty cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuê tại Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3656/QĐ-UBND về việc thu hồi 38.364,7m2 đất tại xã Tân Phước, huyện Tân Thành (nay là phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Công ty Cổ phần DIC số 4 thuê tại Quyết định số 182/QĐ- UBNĐ ngày...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3647/QĐ-UBND về việc thu hồi 1.046m2 đất tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do UBND thị trấn Phước Hải quản lý; Cho Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu thuê toàn bộ diện tích đất thu hồi trên, sử dụng vào mục đích đất công...

Đọc tiếp »