THU HỒI ĐẤT - GIAO ĐẤT - CHO THUÊ ĐẤT THU HỒI ĐẤT - GIAO ĐẤT - CHO THUÊ ĐẤT

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 407/QĐ-UBND về việc thu hồi 5.188m2 đất (lô số 1) tại đường Trần Phú, phường 5 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (lô đất này nằm trong tổng diện tích 7.787,5m đất mà trước đây Chủ tịch UBND Tỉnh thu hồi và cho Công ty Cổ phần Thủy sản và Xuất nhập khẩu...

Đọc tiếp »

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 410/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty cổ phần Dược - Mỹ phẩm và Thương mại Bà Rịa- Vũng Tàu được chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đât trả tiền một lần cho cả thơi gian thuê còn lại với diện tích 39,9m2 đất tại thị trấn Long Hải huyện Long...

Đọc tiếp »

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 416/QĐ-UBND về việc thu hồi 89.688,2m2 đất tại khu vực Phước Cơ, Phường 12, thành phố Vũng Tàu (khu đất trước đây UBND Tỉnh cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Sản xuất Phước Ân thuê đất tại Quyết định số 2584/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2005 để sử dụng vào mục...

Đọc tiếp »

 UBND tỉnh đã ban hành  Quyết định số 408/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh giảm diện tích từ 64,9m2 đất xuống còn 44,2m2 đất tại phường 12, thành phố Vũng Tàu (lô đất mà trước đây UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty cổ phần Dược - Mỹ phẩm và Thương mại Bà Rịa - Vung Tàu thuê tại Quyết định số...

Đọc tiếp »

 UBND tỉnh đã ban hành  Quyết định số 350/QĐ-UBND về việc giao 64.463 m2 đất tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (diện tích này đã đuợc UBND tỉnh thu hồi tại QĐ số 1334/QĐ-UBND ngày 24/5/2017) cho Bộ Tư lệnh Hải quân sử dụng vào mục đích Quốc phòng để đầu tư xây dựng công trình...

Đọc tiếp »