THU HỒI ĐẤT - GIAO ĐẤT - CHO THUÊ ĐẤT THU HỒI ĐẤT - GIAO ĐẤT - CHO THUÊ ĐẤT

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 902/QĐ-UBND về việc gia hạn sử dụng đất 24 tháng để Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Hồng Lam tiếp tục triển khai thực hiện dự án Cụm công nghiệp Hồng Lam tại phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với diện tích...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 797/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty cổ phần Môi trường Xanh Bảo Ngọc được chuyển mục đích sử dụng 300m2 đất cơ sở sản xuất, kinh doanh sang đất thương mại, dịch vụ tại xã Phước Hòa, huyện Tân Thành (nay là phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ), tinh Bà...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 797/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty cổ phần Môi trường Xanh Bảo Ngọc được chuyển mục đích sử dụng 300m2 đất cơ ssở sản xuất, kinh doanh sang đất thương mại, dịch vụ tại xã Phước Hòa, huyện Tân Thành (nay là phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ), tỉnh Bà...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 740/QĐ-UBND về việc thu hồi 7.374,2m2 đất tại phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (khu đất đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịạ - Vũng Tàu cho Công ty cố phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op thuê tại Quyết định số 2149/QĐ-UBND...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 745/QĐ-UBND về việc thu hồi 5.647,0m2 đất, tại xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép Công ty TNHH Phước Thọ chuyển mục đích sử dụng đất tại Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2008 để Khai thác mỏ...

Đọc tiếp »