THU HỒI ĐẤT - GIAO ĐẤT - CHO THUÊ ĐẤT THU HỒI ĐẤT - GIAO ĐẤT - CHO THUÊ ĐẤT

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 983/QĐ-UBND về việc thu hồi 7.924,8m2 đất tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do UBND xã Phước Tân quản lý, giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Xuyên Mộc sử dụng vào mục đích đất xây dựng...

Đọc tiếp »

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 982/QĐ-UBND về việc thu hồi 10.174m2 đất tại xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do UBND xã Xuyên Mộc quản lý, giao toàn bộ diện tích đật thu hồi trên cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Xuyên Mộc sử dụng vào mục đích đất xây dựng công...

Đọc tiếp »

UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 958/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty cổ phần Cam Ly được chuyển hình thức từ thuê đất trả tiển hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê còn lại với diện tích 296.201,0m2 đất tại Bãi Vông, Cỏ Ống, huyện Côn Đảo để sử dụng vào mục đích đất...

Đọc tiếp »

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 968/QĐ-UBND về việc thu hồi 3.772,0m2 đất tại đường Lê Lợi, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (là một phần trong tổng diện tích 8.930m2 đất mà trước đây UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Xí nghiệp Xây lắp Cấp Thoát nước 201- Thuộc Tổng...

Đọc tiếp »

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 882/QĐ-UBND về việc giao 136.381m2 đất tại phường Phước Hiệp, phường Phước Nguyên, phường Long Tâm, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa và thị trấn Long Điền, huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng 1 thành phố Bà Rịa sử...

Đọc tiếp »