Thu hồi đất - giao đất - cho thuê đất Thu hồi đất - giao đất - cho thuê đất
Giao 22.21 l,3m2 đất tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng 1 thành phố Bà Rịa đề đầu tư xây dựng Khu Tái định cư đồng Mắt Mèo, thành phố Bà Rịa
03:13 | 12/12/2018 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3520/QĐ-UBND về việc giao 22.21 l,3m2 đất tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng 1 thành phố Bà Rịa sử dụng vào mục đích đất ở tại đô thị và đất công trình công cộng để đầu tư xây dựng Khu Tái định cư đồng Mắt Mèo, thành phố Bà Rịa.

Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất: Ồn định lâu dài.

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn