Thu hồi đất - giao đất - cho thuê đất Thu hồi đất - giao đất - cho thuê đất
Giao 10.280,0m2 đất tại phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa cho Ban Quản lý các Dự án Đầu tư Xây dựng của Tổng cục Hải quan
10:52 | 24/12/2018 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3604/QĐ-UBND về việc giao 10.280,0m2 đất tại phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý các Dự án Đầu tư Xây dựng của Tổng cục Hải quan sử dụng vào mục đích đất trụ sở cơ quan để đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất: Ồn định lâu dài.

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn