Thu hồi đất - giao đất - cho thuê đất Thu hồi đất - giao đất - cho thuê đất
Cho Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu thuê 1.046m2 đất tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ
09:35 | 26/12/2018 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3647/QĐ-UBND về việc thu hồi 1.046m2 đất tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do UBND thị trấn Phước Hải quản lý; Cho Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu thuê toàn bộ diện tích đất thu hồi trên, sử dụng vào mục đích đất công trình năng lượng để đầu tư Xây dựng Đội quản lý vận hành tổng hợp Phước Hải.

Thời hạn thuê đất: 50 (Năm mươi) năm, kể từ ngày ký Quyết định này.

Thời điểm tính tiền thuê đất: Kể từ ngày ký Quyết định này.

Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn