THU HỒI ĐẤT - GIAO ĐẤT - CHO THUÊ ĐẤT THU HỒI ĐẤT - GIAO ĐẤT - CHO THUÊ ĐẤT

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1113/QĐ-UBND về việc giao 7.371,3m2 đất (trong đó có 807m2 đất chuyên trồng lúa nước) tại phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vào mục đích đất trụ sở cơ quan để đầu tư xây dựng...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1115/QĐ-UBND về việc giao 4.209,6m2 đất tại Khu dân cư số 10 (khu Bến Đầm) huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Côn Đảo sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo để đầu tư xây dựng...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1064/QĐ-UBND về việc giao 44.893,4m2 đất tại phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng để đầu tư xây dựng Khu tập thể cán bộ, công nhân viên và trung tâm đào tạo nghề thuộc dự án di chuyển và đầu tư...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1041/QĐ-UBND về việc thu hồi 8.820,5m2 đất tại khu dân cư Đất Đỏ 1, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (Diện tích này là một phần trong tổng diện tích 986.051,9m2 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu giao cho Công ty Cổ...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1052/QĐ-UBND về việc giao 6.725,5m2 đất tại xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho Giáo xứ Suối Rao để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo. Thời hạn sử dụng đất: Ổn định lâu dài. Hình thức giao đất: Giao đất không thu tiền...

Đọc tiếp »