THU HỒI ĐẤT - GIAO ĐẤT - CHO THUÊ ĐẤT THU HỒI ĐẤT - GIAO ĐẤT - CHO THUÊ ĐẤT

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 503/QĐ-UBND về việc thu hồi 4.462,9m2 đất tại số 890, đường 30 tháng 4, phường 11, thành phổ Vũng Tàu do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Côn Sơn thuê để sử dụng vào mục đích làm Văn phòng làm việc của Công ty...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 502/QĐ-UBND về việc thu hồi 4.758,3m2 đất tại Bến Súc, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa (trước đây là thị xã Bà Rịa) do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty cổ phần Thành Chí thuê để sử dụng vào mục đích đầu tư Trạm kinh doanh vật liệu...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 501/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích đất thu hồi tại Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ 37.973,9m2 đất giảm xuống còn 2.847,6m2 đất, để đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa học tập cộng...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 480/QĐ-UBND về việc thu hồi 157,4m2 đất (diện tích thục tế) tại số 396 (số cũ 342) Lê Lợi, phường 7, thành phố Vũng Tàu (là một phần trong tổng diện tích 445m2 đất mà trước đây UBND Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo giao cho Công ty phát hành sách thuộc...

Đọc tiếp »

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 438/QĐ-UBND về việc giao 3.101,6m2 đất tại xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đất Đỏ sử dụng vào mục đích đất giao thông để Xây dựng Tuyến N8 (Giai đoạn 2). Thời hạn sử dụng đất: Ổn...

Đọc tiếp »